Tjenester

Vi leverer et bredt utvalg av løsninger og tjenester til våre kunder. Styrken ligger i kombinasjonen av vår forretningsforståelse og praktiske anvendelse av teknologi. Slik utvikler, forbedrer og eventuelt automatiserer vi arbeidsprosesser.

Agitec bidrar til prosjekter av alle størrelser. Fra små implementeringsprosjekter til store integrasjons- og verdikjedeprosjekter. Våre konsulenter brenner for faget og leverer mest mulig verdi på våre kunders investering og prosjekter.

En rekke virksomheter i både offentlig og privat sektor benytter våre tjenester. Våre kunder består av ledende norske virksomheter innenfor blant annet eiendom, telecom, bank / finans, forsikring, retail, betalingsoppfølging og offentlig sektor. Fellesnevneren er de gode referansene de gir oss.

Bilde av noen som sitter i møte

Prosjektledelse

Våre prosjektledere har lang og bred erfaring fra både store og små IT prosjekter. Vi tilbyr bistand og kompetanse innen bl.a:

 • leveranse- og mottaksprosjekter
 • systemutviklingsprosjekter
 • infrastrukturprosjekter
 • organisasjonsutviklingsprosjekter.

Vi fokuserer på:

 • Kortere tid til leveranse
 • Lavere risiko
 • Mindre slitasje på teamet
 • God støtte for læring underveis
 • Bedre håndtering av endringer
 • Høyere kvalitet gjennom kontinuerlig evalueringer
 • Bedre kommunikasjon i prosjekter
 • Måloppnåelse og gevinstrealisering
 • Effektiv prosjektorganisasjon og metode
Bilde av en systemutvikler

Systemutvikling

Vi har svært dyktige systemutviklere og erfarne arkitekter. Vi ønsker å ligge i forkant av den faglige utviklingen og legger vekt på kompetanseutvikling som blir dokumentert gjennom sertifiseringer.

Vi har utviklerkompetanse som strekker seg fra små skreddersømsprosjekter til store integrasjonsprosjekter i heterogene miljøer, og fra mobile klienter til store virksomhetskritiske løsninger. Vår erfaring strekker seg fra mellomvare til brukergrensesnitt, med bred og spiss kompetanse innenfor aksepterte verktøy og rammeverk.

En teknologiuavhengig kompetanse gjør at vi kan levere innenfor både Java og .NET samt apper for iOS og Android.

Godt håndverk og kode vi kan være stolt av er vårt mål. Våre kunders forretningsområder er svært forskjellige, og vår grunnleggende nysgjerrighet og respekt for deres domenekompetanse hjelper oss til å produsere løsninger som fungerer over tid og som lar seg vedlikeholde og videreutvikle.

Bilde av metodeverk

Metodeverk

Vårt metodeverk baseres på anerkjente prosjektstandarder, med en smidig tilnærming. Rapportering, oppfølging, risiko, krav og estimering er tett integrerte oppgaver.

Agitecs konsulenter har utviklet et mangfold av løsninger og opparbeidet betydelig erfaring i utvikling av systemer og hvordan prosjekter best gjennomføres. Vårt engasjementet innen problemstillinger og prosess har ført til utvikling av et rammeverk hvor egen dokumentasjon, anbefalinger og erfaringer samles.

Der kunden selv har et etablert metodeverk benyttes dette, men da ofte med verdifulle tillegg fra vårt eget sett av metoder og prosesser.

Erfaringer fra tidligere prosjekter samles i rammeverket og gir informasjon samt anbefalinger om teknikker og hjelpemidler som bør vurderes i nye prosjekter. Prosesselementene er til stor del uavhengige av hverandre, og kan kombineres i samsvar med de ulike prosjektenes behov. Slik oppnår vi stor fleksibilitet i prosjektgjennomføringen.

Rammeverket benyttes av våre konsulenter både ved interne og eksterne oppdrag. Det blir løpende oppdatert i samsvar med prosjektenes behov, spesielt når prosjekter avsluttes.

Ledige stillinger

Vi opplever økende oppdragsmengde og søker flere erfarne prosjektledere og systemutviklere. Dersom du kjenner deg igjen i nedenstående punktliste er dette kanskje noe for deg:

 • Utdannelse fra høyskole/ universitet
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Nysgjerrig og sterkt engasjement for ditt fagfelt
 • Selvstendig og initiativrik

Vi kan tilby et godt faglig og sosialt miljø med konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi holder til i flotte lokaler i Oslo sentrum og arbeider med kunder i Oslo/Akershus.

Interessert? Send din CV til jobb@agitec.no eller ta kontakt med adm. direktør Bjørn Jåsund (mob 900 44347, epost bjorn.jasund@agitec.no)

Prosjektleder

 • erfaring fra utviklingsprosjekter eller IT leveranse- og mottaksprosjekter.
 • god teknisk forståelse og forretningssans
 • gode kommunikasjonsegenskaper muntlig og skriftlig
 • naturlige lederegenskaper og god erfaring med bruk av anerkjent prosjektmetodikk
Send epost

Systemutvikler

 • god systemutviklingskompetanse og erfaring med kjente rammeverk
 • kjennskap til smidig utviklingsmetodikk og kontinuerlig leveranse
 • bred teknologisk interesse og kompetanse


Send epost

Om oss

Agitec AS (AGIle TEChnology) er et uavhengig konsulentselskap. Vi leverer tjenester innenfor systemutvikling, arkitektur og prosjektledelse. Tung seniorkompetanse og bred erfaring fra store selskaper kjennetegner våre konsulenter. Vår erfaring er at gode utviklingsprosesser og løsningsarkitekturer ofte er viktigere enn type teknologi.

Vår forretningsidé:

Agitec er et it konsulentselskap med fokus på prosjektledelse, systemutvikling og systemarkitektur. Gjennom profesjonelle leveranser til avtalt pris og tid skal vi bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft hos våre kunder.

Gjennom et tett samarbeid med våre kunder, oppnår vi flere mål: Ønsket kvalitet, forenkling, effektivisering og forbedring av arbeidsprosesser. En solid økonomi og stigende kurver for omsetning og resultat kjennetegner Agitec. Vi mener at vår fokus på teknologi og effektivisering av prosess og rutiner gir bedre IT-løsninger.

Vår rådgivning baseres på tett dialog med kunden og en analytisk behovstilnærming til alle faser av arbeidet. Miljøene vi henvender oss til ønsker en effektiv gjennomføring og kvalitet på komplekse prosesser i systemutvikling. Ved å tilby god kundepleie og leveranse av tjenester av høy kvalitet, knytter vi langsiktige relasjoner i samarbeidet.

Agitec arbeider med spennende og utfordrende utviklingsprosjekter og moderne teknologier. Spesielt vil vi fremheve våre kunnskaper og bidrag innen Java-basert systemutvikling i tillegg til sterk kompetanse på Microsoft-teknologi, webdesign, publisering på web og portalløsninger.

Bilde av Universitetet i Oslo

Akademisk

Med få unntak har alle ansatte akademisk bakgrunn. Våre konsulenter har en sterk seniorprofil og mer enn ti års erfaring innen sine fagområder. Etterspørselen etter våre konsulenter og tjenester har vært og er stor.

Agitec består av høyt kvalifiserte og erfarne systemkonsulenter og prosjektledere, som hver dag jobber for å gi våre kunder en enklere IT-hverdag. Avgjørende er vår kompetanse om sammenhengen mellom forretningsprosesser og teknologi. Vi har skarpt fokus på å utvikle, forbedre og eventuelt automatisere arbeidsprosesser.

Bilde av et diplom

Sertifisering

Alle våre medarbeidere er sertifisert innen sine fagområder. Som et ledd i selskapets kontinuerlige kompetansebygging har Agitec etablert rutiner som sikrer at kunnskap ikke knyttes til enkeltpersoner alene, men overføres til andre via organisert fagarbeid og erfaringsdeling. Dette er med på å redusere risiko og kostnader for våre kunder som trenger tilgang på et varierende antall konsulenter over tid.

Bilde av en båt med de ansatte

Sosialt og faglig miljø

Vi har et sterkt og aktivt fagmiljø med høy fokus på kompetanseutvikling, og anvender betydelig tid og ressurser på å holde oss oppdatert innenfor de aktuelle fagområder.

Vi har et godt faglig og sosialt miljø og legger stor vekt på personlig utvikling.

Våre verdier

Personlig utvikling, et godt faglig og sosialt miljø er viktig for oss. Vi har et felles verdigrunnlag som er retningsgivende for hvordan vi ønsker å fremstå overfor oss selv og utad. Dette er oppsummert i ordet VERDI:

V
Verdi
E
Entusiasme
R
Resultatorientert
D
Deltakelse
I
Initiativ

Kontakt oss

Vi har en sentral beliggenhet ved Nationaltheateret stasjon, lett tilgjengelig med offentlige transportmiddel og rikelig med parkeringsmuligheter.

Agitec AS
Kronprinsens gate 1
0251 Oslo

Ring
+47 995 47 575
Epost
post@agitec.no