Fremtidens ledere bedriver macro management !

Etter mange år som prosjektleder og rådgiver har jeg reflektert en del over hvilke egenskaper og lederadferd fremtidens ledere må ha for å oppleves som gode. Det er ikke lengre tilstrekkelig å holde budsjetter, gjennomføre årlige medarbeidersamtaler og være en god administrator. Slik jeg ser det må følgende nøkkelområder være gjeldende dersom du skal kunne hevde deg som en god leder i fremtidens selskaper.
Wenche Skavnes

Wenche Skavnes,
fagsjef prosjektledelse

1. Sett medarbeiderne fri

Fremtidens organisasjoner vil kreve at beslutninger tas raskt. Det er derfor viktig at de tas på lavest mulig nivå. Du må ha tillit til at dine medarbeidere tar minst like kloke beslutninger som deg selv. Sett medarbeiderne fri, gi de frie tøyler og stol på at de har tilstrekkelig kunnskap og etikk til å ta gode avgjørelser. De som får tillit tar ansvar – det motsatte skjer om du bedriver micro management. Din jobb blir å coache på veien, backe dine medarbeidere og sørge for de gode historiene.

2. Løft medarbeiderne frem i lyset

Du er leder fordi du nettopp innehar lysten til å løfte ansatte opp og frem. Du må finne deg i å jobbe i kulissene for at andre skal høste anerkjennelse. Da vil du kunne få bifall fra dine medarbeidere og det er tilstrekkelig for deg. Det å se at de du leder lykkes er den aller beste belønningen.

3. Sørg for individuell ledelse

Vi voksne er ikke så annerledes fra barn når det gjelder behovet for å bli sett og forstått. Sett deg inn i den enkeltes behov og tilpass ledelsen etter livsfase og de innspill du får. Tilbakemeldinger oppleves mye sterkere og mer konstruktivt om du har satt deg inn i den jobben den enkelte gjør, og gir feedback på bakgrunn av observasjon og egne refleksjoner. Se individet og tilpass lederstilen.

4. Berøm feil

Min påstand er at de selskapene som lykkes i å etablere et klima som gjør at man ikke er redd for å feile, vil klare seg best i fremtidig konkurranse. Tenk deg et leder- eller fagforum som har som fast agendapunkt: «Hvilke feil lærte jeg av i forrige periode»? For å få dette til trenger man at de ansatte føler seg trygge og opplever at selskapet anerkjenner å feile fremfor å vente med å ta beslutninger. Det er mye viktigere å lansere noe som ikke er bra nok, og lære av det, enn å vente til ting er perfekt. I fremtidens raske omveltninger vil da toget gå og du står på perrongen med et utdatert produkt.

5. Sats på tverrfaglige team

Det er i tverrfaglige team at nyansene kommer frem, og at de kreative ideene får fritt spillerom. Det å få innspill fra flere ulike faglige vinkler gjør at man lettere vil kunne se muligheter og risiko. Dyrk også det heterogene miljøet – team med begge kjønn, ulik alder og erfaring skaper mer dynamikk og energi enn homogene team.

6. Omring deg med «nei-mennesker»

De gode lederteamene er de som skaper dynamikk. Etabler et miljø hvor det å utfordre sjefen eller kollegaer blir anerkjent, og hvor man får til en konstruktiv energi som skaper de fruktbare diskusjonene og nye tanker. Dette er ingen motsetning mot det å være lojal eller å samarbeide godt. Tør medarbeidere og ledergrupper å utfordre, vil de også gi ros.

7. Vær trygg i deg selv

Det krever en trygg leder for at medarbeiderne skal tørre å utfordre. Om man er trygg setter man pris på alle typer tilbakemeldinger. Ha tillit til at alle ønsker selskapet og deg vel, og lytt og legg til rette for diskusjoner. Men skjær gjennom når det trengs, og tør å stå i det og ta upopulære beslutninger om det er til det beste for selskapet.

8. Ha verdiene i ryggraden

Det er verdiene dine som skaper deg som leder. Derfor er det viktig at du har dine og selskapets verdier i ryggraden, for det er de som guider deg til å ta gode beslutninger og være den beste av deg selv.

9. Fortell gode historier

Den fremste egenskapen den fremtidige lederen må ha, er evnen til å fortelle gode historier som gjør at medarbeiderne ønsker å være delaktig i reisen. Er du en motiverende leder og har genuin tro på det du forteller, vil medarbeiderne dine garantert bli motivert. Husk at entusiasme smitter!

Det vil sannsynligvis oppleves både skummelt og uforutsigbart å bevege seg fra micro- til macro management. Det å godta at medarbeiderne er mer synlige enn deg, at de beste har høyere bonuser og lønn enn deg og det å leve med usikkerheten om at noen tar feil avgjørelser kan være krevende. Dersom du ikke godtar dette – gi stafettpinnen videre til noen som vil! Ellers risikerer selskapet ditt å stå igjen på perrongen i fremtidens jakt etter de beste medarbeiderne.